Mình là Thanh

Digital Marketing Specialist

Mình đã có 5 năm kinh nghiệm thực thi nhiều mảng trong Digital Marketing như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email MarketingLead Generation. 

Trong suốt quá trình 5 năm học tập và công tác, mình từng vinh dự nắm giữ vị trí :

Thành công mình có nhiều, nhưng thất bại thì thật sự mình cũng không đếm được.

Đây sẽ là nơi mình chia sẻ kinh nghiệm (từ cơ bản đến thực chiến) mà mình đúc kết được cũng như trải nghiệm về những lần “sấp mặt” của mình trong suốt thời gian đó.

P.S. Mỗi cái dở hơi là vì chẳng chụp ảnh bao giờ nên hiện tại cũng không có mặt mình xuất hiện trên này =)))

CLIENTS

LIÊN HỆ

Nếu bạn cần tư vấn, định hướng hoặc đào tạo thêm về Digital Marketing thì có thể để lại lời nhắn cho mình ở đây. Mình sẽ cố gắng phản hồi lại trong thời gian sớm nhất!