Blog, Cold Email

Cold Email Là Gì? Cách Gửi Cùng 12 Lưu ý Quan Trọng Nhất Khi Áp Dụng Cho B2B Lead Generation

Không lâu trước đây, trên group UAN có một bạn hỏi về cách tiếp cận với khách hàng doanh nghiệp ở châu Âu và các quốc gia phát triển khác. Và mình, dưới góc độ của một người làm marketing và sales, một người cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn đã trả lời rằng “Cold Email nhé, nếu bạn có case study tốt”. Nhưng mình cũng không ngờ rằng chỉ với một comment như vậy mà đã có một cuộc thảo luận, mà theo mình đánh giá, là rất rất hữu ích, mang tính xây dựng và có chiều sâu được khởi xướng với hơn 30 comment. Mặc dù mình vui là mọi người và mình đều học được thêm nh